sunnuntai 7. kesäkuuta 2009

Asukastilaisuus Entressen kirjastossa 9.6.

Asukastilaisuus Espoon keskuksen bussiterminaalista ja Espoonjokilaakson virkistyskäytöstä


Asukastilaisuus Espoon keskuksen bussiterminaalista ja Espoonjokilaakson virkistyskäytöstä

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus asukkaille pidetään tiistaina 9.6. klo 17.30 - 19.30 Entressen kirjaston sinisessä huoneessa (Siltakatu 11, Espoon keskus). Tilaisuudessa esitellään Espoon keskuksen bussiterminaalin hankesuunnitelmaa ja Espoonjokilaakson esiselvitystä.

Hankkeista ovat kertomassa ja asukkaiden kysymyksiin vastaamassa projektipäällikkö Jouni Ikäheimo Trafix Oy:stä, projektipäällikkö Simo Koivuniemi Ramboll Oy:stä, arkkitehti Tuomas Vuorinen WSP Finland Oy:stä sekä projektinjohtaja Torsti Hokkanen ja maisema-arkkitehti Laura Yli-Jama Espoon kaupungista.

Espoon keskuksen paikallisbussiterminaalista on valmistumassa hankesuunnitelma. Lähivuosina rakennettava terminaali sijoittuu Espoon aseman ja Espoontorin väliselle alueelle. Espoon aseman perusparannuksen valmistuttua vuonna 2010 alkaa bussiterminaalin rakentaminen arviolta vuonna 2011.

Terminaaliin keskitetään alueen bussilinjat. Matkustajat voivat odotella bussia nykyaikaisissa odotustiloissa. Terminaaliin tulee myös opastusjärjestelmää. Samalla rakennetaan noin 200 autopaikan liityntäpysäköintilaitos.

Espoonjokilaakson esiselvityksen tarkoituksena on luoda Espoonjokilaaksoon yhtenäinen virkistysreittiverkosto, joka yhtyy etelässä Rantaraittiin. Reittiä jatketaan mahdollisesti jokilaaksoa pitkin aina Vantaalle saakka. Suunnitelma painottuu viheralueille sijoitettaviin ulkoilureitteihin, joita pitkin on mahdollista kulkea Espoonlahdelta Kirkkojärvelle saakka.

Tavoitteena on sovittaa yhteen alueen virkistyskäyttö, luonto- ja historialliset arvot, maiseman erityispiirteet sekä muuttuva maankäyttö. Esiselvitysalueen pituus Kirkkojärveltä merelle on noin 7 kilometriä.

Lisätietoja:
projektinjohtaja Torsti Hokkanen puh. 050 413 2163
maisema-arkkitehti Laura Yli-Jama puh. 046 877 2220


Julkaistu 05.06.2009

Ei kommentteja: